தொடர்புக்கு

5.1/2, மேற்குப்பாலப்பட்டி,
சென்னம்ப்பட்டி அஞ்சல்,
பொம்மை குட்டை மேடு,
நாமக்கல் மாவட்டம்,
தமிழ்நாடு அஞ்சல் எண் : 637019
மின்னஞ்சல் : thamizhmeetchiiyakkam@gmail.com
கைப்பேசி : +919488971253,  9865077272, 9488576424